נייר עמדה משיחי נגד הקורונה

  • by

משיחיים נגד בהלת הקורונה והחיסונים

נייר עמדה

מי אנחנו

אנו תנועה ישראלית של מאמינים בישוע המשיח שמתנגדת לנרטיב המקובל של הקורונה והדחיפה להתחסנות נגדה. דעותינו מגוונות, אך יש בינינו הסכמה רחבה, אותה השתדלנו לנסח כאן. אנו מבינים שהתנועה המשיחית בישראל חצויה בנושא הקורונה ומטרתנו להשפיע על דעת הקהל המשיחי בנושא זה.

הערה: מטרת מסמך זה איננה לשכנע או להוכיח, אלא לנסח את העמדה המקובלת בינינו.

תמצית עמדתנו

הקורונה היא משבר יזום ומתוכנן מראש שמטרותיו הן בצע כסף, שליטה באוכלוסיה, דילול אוכלוסין וכינון סדר עולמי חדש.

עיקרי הדברים

1. קורונה

אנו מאמינים כי הקורונה (קוביד 19) היא מחלה אמיתית שיכולה לגרום לסבל, לעתים גם לסבל מתמשך ולמוות. איננו “מכחישי קורונה”. יחד עם זאת, אצל רבים מהחולים המחלה עוברת בקלות או כמעט שאינה מורגשת. אחוזי התמותה מקורונה נמוכים מאוד והיא בהחלט אינה ראויה להיקרא מגיפה (פנדמיה) במובן הקלאסי. ייתכן מאוד שהקורונה גבתה חיים רבים יחסית (!) בתחילתה, כדרכם של וירוסים חדשים, בייחוד בקרב האוכלוסיה המבוגרת, אך מהר מאוד הפכה למחלה רגילה שאפשר וצריך לחיות לצידה ככל מחלה אחרת.

2. משבר הקורונה כצעד מתוכנן

אנו מאמינים ששחרור המחלה מווהן שבסין, והבהלה העולמית סביבה, מהווים חלק מצעד קונספירטיבי מתוכנן שמטרתו לייצר משבר עולמי ולאחר מכן לאכוף את פתרונו. המהלך תוכנן, בין היתר, ע”י מוסדות או”ם כגון ארגון הבריאות העולמי, הפורום הכלכלי העולמי (כשותף אסטרטגי רשמי של האו”ם), חברות הפארמה הגדולות, ואילי הון, תקשורת, וטכנולוגיה גדולים. הכינוס האחרון הידוע לתכנון המשבר וניהולו, לפני שחרור הנגיף, היה אירוע 201, באוקטובר 2019, באוניברסיטת ג’ונס הופקינס בניו יורק, במימונה של קרן ביל ומלינדה גייטס.

3. יצירת המשבר ומהלכו

משבר הקורונה התאפשר בגלל כמה גורמים.

i. מבחינה רפואית. א. ניפוח מספר החולים ע”י הסתמכות על בדיקת PCR פגומה מאוד והגדרה מחדש של “חיוביים א-סימפטומטיים” כ”חולים” ו”נשאים”. ב. מתן תמריצים כספיים לרישום כוזב של סיבת המוות כ”מוות מקורונה.” בפועל, מקרים רבים של תמותה ממחלה אחרת, או אפילו מחבלה פיזית, נרשמו כמוות מקורונה. כל אלה הם יישום מדיניותו של ארגון הבריאות העולמי ונועדו לנפח את מספרי התמותה מקורונה וליצור רושם של מגיפה. ג. הורדת רף ההגדרה של “מחלה קשה” על מנת לנפח את מספר החולים הקשים. ד. העצמת ממדי המחלה והתמותה בפועל ע”י מניעת טיפול בתרופות גנריות וזולות שהוכחו כמוצלחות לטיפול בקורונה, ומאידך, אי טיפול, או מתן טיפול לא מתאים, כמו חיבור למכשירי הנשמה במעגל סגור. הטיפולים האפקטיביים שהוצעו הוצנעו, לא פורסמו, או אפילו נאסרו על מנת לקדם את החיסון כפתרון יחיד. ה. רופאים שהביעו דעה שונה הוקעו פומבית והסתכנו בשלילת רישיונם.

ii. מבחינת התקשורת. א. ממדי המחלה נופחו לאין ערוך ע”י דיווחים בלתי פוסקים ועדכון שוטף של מניין המתים על מנת לזרוע פחד ובהלה. ב. התקשורת יישרה קו עם נרטיב ממשלתי מוכתב ויצרה עוינות נגד דעות נוגדות ע”י הצנעתן והגכחתן. נעשתה דמוניזציה למתנגדי הנרטיב הרשמי. ג. ערוצי המדיה החברתית חסמו כתבות ומחקרים, הסירו ערוצים, פוסטים, סרטונים וציוצים של רופאים ומדענים מנוסים ובעלי מוניטין עולמי כאשר הציעו פתרונות תרופתיים זולים, יעילים ובטוחים, או כאשר הביעו התנגדות לחיסוני ה-mRNA והזהירו מסכנותיהם. ד. הפעלת לחץ פסיכולוגי עצום להתחסן באמצעים שונים כמו הפיכת ההתחסנות לחובה מוסרית כלפי אחרים ודמוניזציה של בלתי מתחסנים כ”רוצחים”, “מפיצי מחלות” ו-“פרזיטים”.

iii. מבחינת השלטונות. א. כפיית בידודים, מסכות, סגרים, סגירת עסקים, קנסות והפרעה לחיי השגרה התקינים העצימו את הפחד והייאוש במטרה להביא את האוכלוסיה למצב שבו תקבל כל פיתרון שיוצע לה (בפרט חיסונים). ב. סנקציות של אובדן פרנסה נגד הממאנים להתחסן.

4. מטרת יצירת המשבר והצעדים הקיצוניים שננקטו

מטרת משבר הקורונה היא לכונן סדר עולמי טוטליטרי חדש בו יישללו זכויות הפרט הבסיסיות.

יצירת משבר הקורונה נועדה להצדיק הכרזת מצב חירום לפיו יונהגו צעדים קיצוניים ל”מיגור המגפה”, ליציאה מהמשבר ולהשבת החיים הנורמליים – בתנאים חדשים. הצעדים הקיצוניים בהם נקטו ממשלות העולם וממשלת ישראל הם: צנזורה והגבלת חופש הביטוי, סגרים, מחסומים בפתחי הערים (עוצר), הגבלת תחבורה ותחבורה ציבורית, בידודים כפויים, איכוני שב”כ, סגירת עסקים בכוח והטלת קנסות כבדים, הערמת קשיים מנהליים רבים על עסקים, סגירת מרכזי בילוי ובתי תפילה, סגירת בתי הספר, פיזור חתונות ואירועים, מניעת התקהלויות, סגירה כמעט מוחלטת של בתי אבות, אכיפת ריחוק חברתי ועטית מסכות, ולבסוף גם אפליה על בסיס התחסנות (תו ירוק) ופיטורים במקרה של סירוב. צעדים אלה הם דרקוניים ובלתי מוצדקים.

מטרות הצעדים הקיצוניים הן: א. יצירת אווירת משבר ותנאי לחץ שיגרמו לאנשים לשווע להחזרת החיים הרגילים על תקנם ולהסכים לכל תנאי שיוצב להם, לרבות פגיעה בפרטיות, שלילת זכויות אזרחיות וכפיית חיסונים; ב. החלשת יכולת ההתנגדות של החברה ועמידתה נגד הממשלה, ע”י שבירת רוח האנשים, שבירת החוסן והעצמאות הכלכלית של החברה ויצירת תלות כלכלית בממשלה; ג. פירור המרקם החברתי ע”י יצירת אווירת פחד ושיסוי בין האנשים. כל אלה מרגילים את האוכלוסיה למשטר טוטליטרי ומכינים את הקרקע לסדר עולמי חדש שבו חיי הפרט על כל היבטיהם יהיו נשלטים ע”י הרשויות, וכך יושלט סדר עולמי חדש.

יצוין כי כל המשטרים הטוטליטריים התחילו בהכרזת מצב חירום ובנקיטת צעדים דומים באמתלה של “טובת הציבור” (ובמקרה של משבר זה, “בריאות הציבור”).

5. הפרת זכויות

הצעדים שהוזכרו למעלה מפרים זכויות אזרחיות בסיסיות כגון חופש הביטוי, חופש העיסוק, חופש ההתאגדות, חופש התנועה, חופש הדת, הזכות לפרטיות ולסודיות רפואית, הזכות לבחור בטיפול רפואי באופן חופשי ובלי לחצים חיצוניים, והזכות לאינטראקציה חברתית בסיסית כמו ביקור בני משפחה וחברים.

יותר מכל, צעדים אלה מפרים חובה דתית בסיסית עבורנו כמשיחיים להתקהל ולהשתחוות לאדוננו ברוח ובאמת, ללא התערבות של הממשל בהרכב המשתחווים ובאופן השתחוותנו.

6. מה על משיחיים ומנהיגי קהילות לעשות?

אנו מאמינים כי כמשיחיים עלינו להיות אזרחים טובים ע”י כניעה לגדולת הרשויות ותשלום מיסים (רומיים יג 1-7). הרשויות הן משרתות אלוהים לטוב ע”י גמילת הטוב ונקמה ברע. אך משעה שהרשויות נוקמות בטוב ומקדמות את הרע, אין על המאמין לציית לכל חוק שיפר את צו מצפונו או את עקרונותיו המקראיים. אנו עומדים על חובתנו האלוהית להתקהל ולעבוד את אדוננו ישוע המשיח. אנו מתנגדים לאפליה שיוצר התו הירוק בבתי התפילה, וקוראים למנהיגי הקהילות לפתוח את בתי הקהילה ולמצוא כל דרך לאפשר למשיחיים להתקהל ולהשתחוות יחד. כמשיחיים אנו צריכים להיות מוכנים לשלם את המחיר על ציות לאלוהים על פני ציות לחוק. באופן זה אנו נתחבר למאמינים אמיצים בהיסטוריה שמהווים דוגמה בכך שחרפו את נפשם על חובתם להתקהל ולעבוד את אדונם.

7. עמדתנו לגבי עניינים עיקריים אחרים

i. החיסונים. א. תנועת ההתנגדות מורכבת ממתנגדים ותומכים בחיסוני שגרה באופן כללי, אך כולנו רואים בחיסון הקורונה ספציפית סיכון בריאותי משמעותי לטווח הקצר, עם פוטנציאל גבוה לפגיעה בבריאות לטווח הארוך. ב. מטרות חיסוני הקורונה, חוץ משליטה ובצע כסף, הן החלשת חוסנו הטבעי של הציבור, פגיעה בבריאותו ובפוריותו, ודילול האוכלוסיה. ג. יש בינינו הרואים בחיסון את תו החיה (התגלות יג) אך רובנו נוקטים בעמדה שזהו לא תו החיה, למרות הדמיון בין השניים. ד. אנו כן רואים בחיסונים ובתו הירוק שלב התחלתי שעלול לפלס את הדרך לכפיית תו החיה. ה. מנהיגים ומדענים משיחיים שעודדו התחסנות נהגו ברשלנות וצריכים לחזור בהם פומבית. “מודה ועוזב ירוחם” (משלי כח 13).

ii. המסכות. המסכות נועדו להנציח את אווירת המגיפה ויש להן אפקט של דיכוי והשתקה. הן אינן יעילות כלל במיגור המחלה ואינן בריאות לעטיה על בסיס קבוע.

iii. אנו מתנגדים לתו הירוק, לסגרים ובידודים, לריחוק חברתי, ולבדיקות PCR לקורונה. אנו קוראים לפתיחה מלאה של השוק, לביטול כל חוקי החירום באופן מיידי, ולהעמדה לדין של כל המעורבים בקנוניה, מראשי ממשלה, שרים, עיתונאים ורופאים שקידמו את הבהלה, ועד פקידים ושוטרים שאכפו את החוקים.

Leave a Reply